Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

PLANY UTWORZENIA W GRZMIĄCEJ TERENOWEJ STACJI BADAWCZO-DYDAKTYCZNEJ AKADEMII POMORSKIEJ

Powstała konkretna oferta Akademii Pomorskiej w Słupsku odnośnie miejscowości Grzmiąca. Nie tak dawno Wójt Patryk Makowski gościł w progach naszego urzędu dr hab. Inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP – Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz prof. dr hab. Piotra Niedzielskiego, prof. US i AP. Spotkanie było poświęcone przede wszystkim planom utworzenia w Grzmiącej Terenowej Stacji Badawczo-Dydaktycznej Akademii Pomorskiej.

Chodzi m.in. o teren tzw. „suszarni” po spółce Lubo-Agra a wójt osobiście wyraził pozytywną opinię i aprobatę dla tego przedsięwzięcia. Dlaczego tak postanowił… Już wyjaśniamy:

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie terenowej stacji badawczo-dydaktycznej pod kątem edukacji, promocji oraz opracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań inteligentnych technologii w obszarze rolnictwa i ochrony środowiska (Internet of Things – IoT ) na obszarach wiejskich Pomorza, m.in. w zakresie cyfryzacji oraz automatyzacji procesów na terenach rolniczych oraz w zakresie ochrony środowiska z wykorzystaniem rozwijającej się infrastruktury telekomunikacyjnej o wysokiej przepływności (5G) i nowoczesnych systemów informatycznych.

Rektor AP rozważa również prowadzenie badań nad skuteczną, mechaniczną metodą zwalczania barszczu Sosnowskiego a więc bez stosowania środków chemicznych.

To co zostało podkreślone na spotkaniu a jest niezwykle istotne na poziomie naszym-lokalnym, że pozyskane przez AP zabudowania i instalacje nie stracą dotychczasowej funkcjonalności. Co więcej będą z nich mogli korzystać lokalni rolnicy. Przewiduje się również w ramach tej działalności utworzenie nowych miejsc pracy.

W oparciu o infrastrukturę Terenowej Stacji Badawczo-Dydaktycznej istnieje potencjał realizacji szeregu projektów partnerskich wpisujących się w różne obszary naukowo-badawcze związane z nowoczesnymi i inteligentnymi technologiami w praktyce, które pozwolą obszarom wiejskim w Polsce dynamicznie korzystać z rozwiązań Przemysłu 4.0 wpływając na podwyższenie ich konkurencyjności np.:

 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii magazynowych (automatyka oraz zintegrowane systemy informatyczne) w zakresie funkcjonowania centrów dystrybucji obsługujących obszary wiejskie w tym: materiał nasienny, środki ochrony roślin,  nawozy, paliwo, magazynowanie płodów rolnych (w tym planowanie zapotrzebowania na powierzchnię/pojemność magazynów w zależności od uzyskiwanej wydajności zbiorów w czasie rzeczywistym).
 • Nowoczesne technologie w zakresie planowania  i realizacji zabiegów agrotechnicznych, w tym z wykorzystaniem pojazdów autonomicznych i BSP (drony).
 • Informacja w systemach logistycznych obszarów wiejskich jako narzędzie integracji i automatyzacji systemów obsługi obszarów wiejskich.
 • Kooperencja i crowdsorcing jako narzędzie kształtowania konkurencyjności sektora MSP zorientowanych na funkcjonalność obszarów wiejskich.
 • Nowoczesne technologie oraz IoT jako narzędzie zrównoważonego rozwoju i „zielonych finansów” obszarów wiejskich w Polsce.
 • Systemy logistyczne obszarów wiejskich jako źródło informacji systemu monitoringu środowiska.
 • Systemy informatyczne monitowania oraz wspomagani decyzji (DSS) w rolnictwie jako narzędzia podnoszenia efektywności i minimalizowania ryzyka działalności.
 • Konfigurowanie inteligentnych łańcuchów dostaw w rolnictwie integrujących dystrybutorów i producentów w oparciu o systemy wspólnego planowania, prognozowania i uzupełniania zapasów.
 • Konfigurowanie zielonych łańcuchów dostaw w rolnictwie oraz ich rola w tworzeniu produktu ekologicznego, w tym optymalizacja procesów gospodarowania odpadami oraz eliminacji marnotrawstwa zasobów. 
 • Zarządzanie danymi z systemów monitoringu produkcji rolnej (rolnictwo precyzyjne) w procesie integracji kanałów dystrybucji, w tym produkcji specjalistycznej, wzorowanej/takiej jak gospodarka pasieczna czy uprawa winorośli.
 • Nowoczesne technologie monitorowania i zapewniania bezpieczeństwa łańcucha dostaw żywności.

Realizację ww. celów zakłada się poprzez:

 • dostosowanie istniejącej infrastruktury budowlanej (w tym 2 hale) na potrzeby utworzenia stacji naukowo-dydaktycznej jako miejsca prowadzenia szerokiego zakresu wdrożeń i badań, w tym nad gatunkami inwazyjnymi (np. barszcz kaukaski);
 • wykorzystania gruntów ornych, leśnych oraz trwałych użytków zielonych do prowadzenia ww. badań (m.in. analiz/monitoringu z wykorzystaniem systemów GIS, sieci czujników itp.);
 • utworzenia Centrum doradztwa i edukacji w zakresie innowacyjnych technologii na obszarach wiejskich Pomorza;
 • utworzenia sieci interesariuszy opracowujących i wdrażających projekty badawczo-dydaktyczne związane z wykorzystaniem inteligentnych technologii na obszarach wiejskich.

 

 

Autor: Wójt Gminy Grzmiąca Patryk Makowski

Banery/Logo