Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Ważne informacje

PRACA - pracownik produkcji

KTP - baner

19 lutego 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (20)
Czytaj więcej o: PRACA - pracownik produkcji

Oferty pracy KPPD Szczecinek

KPPD Szczecinek SA Zakład Przemysłu Drzewnego w Krosinie

ul. Dworcowa 4, 78-452 Krosino

poszukuje kandydata na stanowisko:

19 lutego 2019
KPPD Szczecinek SA Zakład Przemysłu Drzewnego w Krosinie (22)
Czytaj więcej o: Oferty pracy KPPD Szczecinek

Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego

Powiększ zdjęcie Statuetki%20Mocarz%20Gospodarczy%20Powiatu%20Szczecineckiego

Zarząd Powiatu Szczecineckiego ogłosił XV edycję konkursu gospodarczego "Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego".

Celem tego konkursu jest:

 • uhonorowanie firm osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy Ziemi Szczecineckiej w 2018 roku,
 • uhonorowanie osoby, która w sposób ponadprzeciętny wpłynęła w 2018 roku na rozwój gospodarczy powiatu,
 • promocja rozwoju gospodarczego powiatu szczecineckiego,
 • uhonorowanie osoby, która swoimi działaniami i zaangażowaniem w sferze pozagospodarczej wpłynęła na rozwój powiatu szczecineckiego oraz przyczyniła się do jego promocji,
 • uhonorowanie wydarzenia, które w sferze pozagospodarczej sposób szczególny przyczyniło się do promocji powiatu szczecineckiego,
 • promocja lokalnych, młodych stażem, rozwojowych firm mających siedzibę na terenie powiatu szczecineckiego,
 • zachęcenie do zakładania działalności gospodarczych,
 • integracja środowiska biznesowego z samorządem.
19 lutego 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (21)
Czytaj więcej o: Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów

Logo Gminy GrzmiącaDziałając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 25 października 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

WÓJT GMINY GRZMIĄCA

OGŁASZA NABÓR

na członków komisji konkursowej opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

 

15 lutego 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (17)
Czytaj więcej o: Zaproszenie do zgłaszania kandydatów

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2019 roku

Logo Gminy GrzmiącaDziałając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 25 października 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

WÓJT GMINY GRZMIĄCA

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert

na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2019 roku

13 lutego 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (16)
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2019 roku

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Powiększ zdjęcie Kartonowy%20domek%20w%20ludzkich%20dłoniach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyznaczyło termin Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Badanie należy przeprowadzić wieczorem i w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. W tym celu w Gminie Grzmiąca został powołany Gminny koordynator badania, którym została Pani Dominika Bielecka - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej. Badanie będzie przeprowadzone w podanym terminie w placówkach noclegowych oraz miejscach niemieszkalnych, co pozwoli określić liczbę osób bezdomnych przebywających podczas badania na terenie gminy  oraz zebrać dane socjodemograficzne o osobach bezdomnych. W celu sprawnego przeprowadzenia badania zaangażowane zostaną służby: pracownicy ośrodka pomocy społecznej, pracownicy policji,  straż gminna. 

12 lutego 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (13)
Czytaj więcej o: Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Energia odnawialna w Grzmiącej

Powiększ zdjęcie Spotkanie%20dotyczące%20budowy%20wiatraków

O odnawialnych źródłach energii rozmawiali Wójt Gminy Grzmiąca, Wiceprezes ALPLAN Sp. z o.o. – Bartosz Szczygieł, Prezes Sobol Sp. z o.o. – Robert Jędruszczak, przedstawiciel inwestora - Michał Jankowski oraz pracownik gminy ds. budownictwa, zagospodarowania przestrzennego i gospodarki lokalami - Krzysztof Pisarek.

12 lutego 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (15)
Czytaj więcej o: Energia odnawialna w Grzmiącej

Spotkanie z Wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą

Powiększ zdjęcie Spotkanie%20z%20Wicemarszałkiem

Wczorajsze spotkanie Granty sołeckie 2019 z udzialem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Jarosława Rzepy cieszyło się dużym zainteresowaniem. Na spotkaniu informacyjnym Wicemarszałek zaprezentował nam możliwości uzyskania wsparcia w ramach ogłoszonych konkursów takich jak:

7 lutego 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (7)
Czytaj więcej o: Spotkanie z Wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą

Projekt "NEED zamiast NEET - Zachodniopomorskie".

Powiększ zdjęcie Plakat%20szkolenia-staże-praca

Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak, zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn. ,,NEED zamiast NEET – Zachodniopomorskie’’, który ma na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające poniższe warunki:

 1. Mieszkają w województwie zachodniopomorskim
 2. Są w wieku 18-29 lat.
 3. Są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo lub pracującymi na umowę cywilno-prawną lub uczniami studiów zaocznych
 4. Chcą podnieść swoje kwalifikacje i odbyć płatny staż z możliwością zatrudnienia
7 lutego 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (9)
Czytaj więcej o: Projekt "NEED zamiast NEET - Zachodniopomorskie".

Stypendia dla najlepszych uczniów

Powiększ zdjęcie Najlepsi%20uczniowe

Wójt Gminy Grzmiąca informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XX/144/2016 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 29 grudnia 2016 r. przyznawane są 3 stypendia dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

31 stycznia 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (24)
Czytaj więcej o: Stypendia dla najlepszych uczniów